Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2015

9233 fb8a 500

allineedisbooksandtea:

pvvish:

captainsubligar:

dexbonus:

landofgay:

warriorofwellness:

hellyeshaley:

These are all so beautiful and functional. 

ah yes, i see the bedroom fandom is growing.  

excellent.

I screamed at the first one

the bedroom fandom

Future house goals… luckily I’m good at building things

Bedroom fandom haha

That first one though…. Think of how comfy that reading corner would be!

I want it.

February 08 2015

orchidium
2799 581e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajunonis junonis
orchidium
4862 619a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed vianieinteresujsiee nieinteresujsiee

February 06 2015

orchidium
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viabufka bufka
orchidium
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kładłem się i podciągałem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— Charles Bukowski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapaulucha paulucha
5546 0239 500

speciesbarocus:

 Thomas Lottermoser - Uppsala Cathedral (2009).

Reposted fromszszsz szszsz viasavor savor

February 03 2015

orchidium
2565 6a3c 500
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viabookart bookart
orchidium
Kiedy mówisz, powtarzasz tylko to, czego się wcześniej dowiedziałeś. Kiedy słuchasz, możesz dowiedzieć się czegoś nowego. 
— Dalajlama

January 26 2015

orchidium
4648 0da8 500
Reposted fromthirdapril thirdapril viaadhara adhara
orchidium
1532 0fc1
orchidium
9372 915d
Tak.
Reposted fromjungledrum jungledrum viamelomanka melomanka
orchidium

"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”.

Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaadhara adhara
3066 34b2 500
Reposted fromnosmile nosmile viaadhara adhara

January 25 2015

6738 a27d 500

forsythia-grace:

Pollia condensata, the fruit of the herb is the shiniest living material in the world.

Omg

Reposted fromvoxnipop voxnipop viaautoobdukcja autoobdukcja
orchidium
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
orchidium
6295 e906 500
Reposted fromretardedanimalbaby retardedanimalbaby

January 24 2015

orchidium
Często pytano go, czy rozumie kobiety. Śmiał się zawsze i odpowiadał, że pytanie jest głupie i źle zadane. Wyjaśniał, że kobiety, kiedy mówią, nie chcą wcale przekazać informacji, jak oczekują mężczyźni. One chcą po prostu podzielić się emocjami. Emocjami! Dlatego też pytanie, czy ktoś rozumie kobiety, jest głupie do imentu. Należy spytać, czy ktoś czuje kobiety. Czy jest w stanie spotkać się z nimi sercem. Sercem, a nie rozumem. Słuchać kobiet nie ma sensu - przecież wszystkie wyłącznie bzdury gadają. Ale należy wiecznie próbować czuć kobiety, bo one są w stanie przekazać takie rzeczy, o których mężczyźnie nie mają zielonego pojęcia.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawyliczanka wyliczanka
orchidium

January 23 2015

orchidium
3495 2384
Reposted fromcheshirecat199 cheshirecat199 viagrinch grinch
9216 e0a0 500
Reposted fromenidcoleslaw enidcoleslaw viagrinch grinch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl