Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2015

orchidium
Kiedy mówisz, powtarzasz tylko to, czego się wcześniej dowiedziałeś. Kiedy słuchasz, możesz dowiedzieć się czegoś nowego. 
— Dalajlama

November 15 2014

orchidium

A.Aasnyk Barkarola

Noc taka jasna!
Gwiazdami płonie,
Światłem okala
Przejrzyste tonie.

Noc taka jasna!
Jasna i cicha...
Zaledwie fala
Szemrze i wzdycha.

Łódka jak ptaszę
Po wodzie z lekka
Wzlatuje z nami
I w dal ucieka...

A serca nasze,
Pełne zachwytów,
Wybiegły łzami
W morze błękitów.


W świateł powodzi
W niebo się wznoszą,
Miłością drżące,
Senne rozkoszą.

Płyń więc — o, łodzi, —
Choćby na wieki,
Przez wody śpiące
W obszar daleki...

Aż gdzieś w przestrzeni
Zginiem w oddali,
W półcieniach jasnych
Na srebrnej fali, —

A roztopieni
W cichym błękicie
Tylko serc własnych,
Usłyszym bicie.


Tags: quotes love Asnyk

August 31 2014

orchidium
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
Tags: quotes Osiecka
orchidium
"Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia."

J. Pilch
— niech się coś zacznie dziać
Tags: quotes love Pilch
Reposted fromnictuniema nictuniema viaweightless weightless

August 27 2014

orchidium
Po­wiedz mi, a za­pomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 
— Konfucjusz
Reposted bywschod wschod

August 20 2014

orchidium
sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki, nie tracąc entuzjazmu
— Winston Churchill
Tags: quotes
Reposted fromdreamadream dreamadream vialionheart lionheart
orchidium
Eksperci doszli do wnioski, że Twoje spojrzenie na świat, kształtuje Twoje życie bardziej niż Twoje życie kształtuje Twoje spojrzenie na świat. Nie masz wpływu na to co Cię spotyka, ale masz wpływ na swoją reakcję na to, co Cię spotyka.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Tags: quotes
Reposted fromnivea nivea viaucieknijmi ucieknijmi

July 07 2014

orchidium
"Odkąd jesteś wszystko zmienia barwę ma dodatkowy odcień - Ciebie
odkąd jesteś zmieniają się dźwięki -  są nasycone Twoim głosem
odkąd jesteś lasy i drzewa pachną Tobą
odkąd jesteś dotykam świat świat cały i jedyny."

— Ryszard Kapuściński
Tags: love quotes
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viataroo taroo
orchidium
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.
— unknown
Tags: quotes
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viataroo taroo
orchidium
1895 92b4 500
Tags: quotes
Reposted fromEksperymentUsmiech EksperymentUsmiech viataroo taroo

June 29 2014

orchidium
6588 31a1
Tags: quotes
Reposted fromdrina drina viaadurowe adurowe

May 27 2014

orchidium
2072 55bf 500
co prawda to prawda
Tags: quotes
Reposted frompiehus piehus vialionheart lionheart
orchidium
9381 660f 500
Tags: quotes
Reposted fromskrawekmegoserca skrawekmegoserca viajoannna joannna

May 10 2014

orchidium
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Tags: quotes love
Reposted fromobliviate obliviate viacelej celej

May 03 2014

orchidium
mężczyzna jest zazdrosny o swoją kobietę,
gdy zdaje sobie sprawę, że ktoś inny mógłby traktować ją lepiej.
Tags: quotes

October 31 2011

orchidium
6728 d934
<3
Tags: quotes
Reposted byvertheeradmnhisteraNephelaikashi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl