Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2015

orchidium
1833 dda9
Salar de Uyuni, Bolivia
-chyba mam kolejne marzenie! 
Reposted fromstarryeyed starryeyed viagrinch grinch
orchidium
4238 7dde
Fln
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viagrinch grinch

November 19 2014

orchidium
2199 7c32
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakalorymetria kalorymetria
orchidium

November 15 2014

orchidium

A.Aasnyk Barkarola

Noc taka jasna!
Gwiazdami płonie,
Światłem okala
Przejrzyste tonie.

Noc taka jasna!
Jasna i cicha...
Zaledwie fala
Szemrze i wzdycha.

Łódka jak ptaszę
Po wodzie z lekka
Wzlatuje z nami
I w dal ucieka...

A serca nasze,
Pełne zachwytów,
Wybiegły łzami
W morze błękitów.


W świateł powodzi
W niebo się wznoszą,
Miłością drżące,
Senne rozkoszą.

Płyń więc — o, łodzi, —
Choćby na wieki,
Przez wody śpiące
W obszar daleki...

Aż gdzieś w przestrzeni
Zginiem w oddali,
W półcieniach jasnych
Na srebrnej fali, —

A roztopieni
W cichym błękicie
Tylko serc własnych,
Usłyszym bicie.


Tags: quotes love Asnyk

October 04 2014

orchidium
0766 7c7f 500
The Addams family 
Tags: love
Reposted byartystki-programistkidarzyknightmarealiveadharar3xiomrymrumrumajowka

September 19 2014

orchidium
8525 0132 500
Reposted fromrol rol viagrinch grinch

September 18 2014

orchidium
Reposted frombluuu bluuu viazabka zabka
orchidium
7271 671a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viaowieczka owieczka

September 05 2014

orchidium
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viamariola mariola

August 31 2014

orchidium
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
Tags: quotes Osiecka
orchidium
"Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia."

J. Pilch
— niech się coś zacznie dziać
Tags: quotes love Pilch
Reposted fromnictuniema nictuniema viaweightless weightless
orchidium

August 27 2014

orchidium
Po­wiedz mi, a za­pomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. 
— Konfucjusz
Reposted bywschod wschod

August 25 2014

orchidium
Ryszard Kaja on polishposters.com

August 20 2014

orchidium
orchidium
sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki, nie tracąc entuzjazmu
— Winston Churchill
Tags: quotes
Reposted fromdreamadream dreamadream vialionheart lionheart
orchidium
Eksperci doszli do wnioski, że Twoje spojrzenie na świat, kształtuje Twoje życie bardziej niż Twoje życie kształtuje Twoje spojrzenie na świat. Nie masz wpływu na to co Cię spotyka, ale masz wpływ na swoją reakcję na to, co Cię spotyka.
— R.Brett - "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Tags: quotes
Reposted fromnivea nivea viaucieknijmi ucieknijmi
orchidium
8225 d5d0
Reposted fromDoopamina Doopamina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl